sportverzorging

Aanvullend op de sportmassage zijn er nog vele andere zaken die bijdragen aan een veilig en gezond sportleven. Naast de EHBSO (Eerste Hulp Bij Sport Ongevallen) wil ik nog twee zaken oplichten die erg belangrijk kunnen zijn.

functieonderzoek Een belangrijk aspect binnen de sportmassage/verzorging is het doen van een functieonderzoek. Hieruit kunnen we veel informatie verkrijgen  en eventuele  knelpunten naar voren halen.

tapen / bandageren Het is belangrijk om bepaalde klachten niet te laten verergeren. Denk hierbij aan problematiek bij de enkels, spierbeschadigingen en andere problemen die door middel van tapen / bandageren beperkt worden.